De oppervlakte voorbij. Een zin die mijn werk goed kenschetst. In mijn portretten zoek ik naar gelijkenis, niet de oppervlakkige herkenbaarheid maar de dieper liggende gelijkenis die iets toont van karakter en houding van de geportretteerde. Het gaat om aspecten die de toeschouwer het gevoel geven dat de geportretteerde rechtstreeks tot hen spreekt. Zonder afleiding of belemmering.

 

Geboren en getogen in India, woon en werk ik sinds mijn ontmoeting met een Nederlandse backpacker in Nederland. In India voltooide ik de kunstacademie in Pune. In Nederland legde ik me eerst toe op natuur en stedelijke omgeving maar stapte over op portretten. Ik zoek daarbij wat mensen beweegt.

 

Ik schilder portretten zowel vrij als in opdracht. Naast die voor particulieren maak ik ook portretten voor portrettengalerijen zoals voor universiteiten en het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Mijn schilderijen hangen in Nederland, India, Frankrijk, België, Luxemburg, Denemarken en de VS.